Nej práce na Mendelce

6. 7. 2021 |

V půlce června jsme jako každý rok oceňovali studenty PEF Mendelu v Brně, kteří se zapojili do soutěže o nejlepší bakalářské a diplomové práce v oblasti financí s praktickým dopadem.

Nej práce na Mendelce

Celkem jsme ocenili 6 studentů a rozdali mezi ně 34 000 Kč. Laureátkami
se staly Klára Zálešáková, studentka oboru Finance a investiční management,
která se v diplomové práci zabývala vztahem mezi vývojem na akciových trzích
jako indikátorem budoucího vývoje v zemích BRICS a Jana Gáťová, studentka oboru
Finance, jež ve své bakalářské práci nejen navrhla nový produkt – ovesnou kaši
s obsahem hmyzího proteinu, ale také sestavila marketingovou strategii pro
uvedení potraviny na trh.

Druhé místo v soutěži obsadil v kategorii diplomová práce
student Viet Cuong Le za práci věnující se cirkulární ekonomice a jejímu vlivu
na udržitelný ekonomický růst. Výsledky práce Kateřiny Mlčúchové byly oceněny
druhým místem v kategorii bakalářské práce a přinesly významné poznatky pro
oblast přímých zahraničních investic vybraných zemí. Třetí místo získal za svou
diplomovou práci Vliv ekonomických disparit regionů na politickou polarizace
Ondřej Rolník a za bakalářskou práci věnující se dopadům zavedení bankovní daně
na státní rozpočet byl oceněn třetím místem student Michal Škára.

Práce vyhodnocovala tříčlenná komise vč. Martina Širůčka,
který na univerzitě i přednáší, a poradce Davida Kučery. Všem oceněným moc
blahopřejeme!

Adblock test (Why?)