JAK NA INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ PRO POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY DÍL 3: DLOUHODOBÉ A DYNAMICKÉ INVESTOVÁNÍ

Petr Borkovec | 12. 11. 2020 |

A je tu třetí díl našeho speciálu Jak na investiční poradenství pro pokročilé i začátečníky. Tentokrát se zaměříme na to, jak a pro koho vytvořit nad základním portfoliem to správné dlouhodobé a dynamické investiční portfolio. Doufám, že všechny tři články poslouží jako odpověď a návod pro poradce, kteří se investicím vyhýbají ze strachu z odpovědnosti i složitosti, a také pro ty, kteří mají naopak příliš zjednodušená, a tudíž velmi riziková a dlouhodobě nefunkční řešení.

JAK NA INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ PRO POKROČILÉ I ZAČÁTEČNÍKY DÍL 3: DLOUHODOBÉ A DYNAMICKÉ INVESTOVÁNÍ

Dlouhodobé dynamické portfolio a doplňkové sázky
Poslední částí finančního portfolia klienta, kam jde celý zbytek nad rezervu a základní portfolio, jsou dlouhodobé a zpravidla velmi dynamické investice. Reálně se tak bude jednat o 10–20 % investičních peněz u investora s vyváženým rizikovým profilem, jenž má investiční prostředky minimálně v jednotkách milionů korun, nebo pravidelné investice v řádu středních a vyšších desítek tisíc korun měsíčně. U bonitnějších a dynamičtějších klientů se může jednat až o 30 % celého investičního portfolia.  

Cílem této části portfolia je (na rozdíl od předchozích dvou) dosáhnout zajímavého výnosu na nejdelších časových horizontech. Investiční horizont těchto peněz je proto minimálně 10 let a jdou tam všechny finanční prostředky, které minimálně po tuto dobu klient nebude potřebovat. Převahu budou mít dynamické nástroje, především akcie. Jejich rizikovost a volatilita je vyvážena investičním horizontem a právě rezervou a správně diverzifikovaným základním finančním portfoliem. Hodnota bude jistě kolísat, ale dlouhodobě přinese potřebný růst. Tato očekávání je třeba si odsouhlasit i s klientem, aby neměl potřebu rozhodovat a měnit toto portfolio na roční bázi.

Budou sem patřit sázky na dlouhodobé trendy vyplývající z demografických či geografických změn ve světě. Sázky na vybrané regiony, ale samozřejmě klidně i na celý svět formou hodnotové či růstové strategie. Ani zde však nesázíme na jednu kartu a většinou budeme mixovat několik fondů, které míří do různých směrů.

Pro koho
Tato část investičního portfolia není určena všem. Cílí na bonitnější klienty s vytvořeným investičním majetkem či vyššími příjmy, tedy zkušenější klienty s vybudovanou rezervou a základním investičním portfoliem. U klientů s menším investičním majetkem, ale vyššími příjmy, doporučuji existující finanční majetek držet v základním portfoliu, tuto dynamickou část investičního portfolia budovat především formou dlouhodobých pravidelných investic a využít tak efekt průměrování, ve kterém těžíme z případných poklesů na trzích.

Sám jsem měl a mám nad svoje podnikatelská aktiva a základní globálně diverzifikované finanční portfolio posledních 10 let pravidelnou investici do Franklin Technology, Fidelity Emerging Markets, Franklin Select U.S. Equity Fund a Templeton Bric. A docela to zafungovalo mně i mým klientům. Využijte jednoduchost Amundi platformy pro založení pravidelných investic do jednotlivých fondů v této kategorii.

V případě klientů s již vybudovaným nadprůměrným investičním majetkem se samozřejmě netřeba bát sem investovat i jednorázově, ale musí to být nad rámec základního diverzifikovaného portfolia.  Pokud je to v dobách zvýšené nejistoty či vyšší volatility (jako dnes), doporučuji i tuto jednorázovou investici rozložit v čase. U vyšších jednorázových investic také radím pozvat si na vytvoření a vysvětlení klientovi Marcela Vanducha z centrály.

Doporučené strategie a fondy pro dlouhodobé sázky
Pojďme se podívat na jednotlivé segmenty, strategie či trendy a jejich TOP představitele, které tam vidíme. Výběr bude na vás, osobních či klientových preferencích. A ani zde nesázíme na jednu kartu a diverzifikujeme. Primárními požadavky jsou vhodný rizikový profil, vhodný investiční horizont a vybudované základní investiční portfolio. I zde se díváme na nákladovost, která by neměla být přes 2 %! Na druhou stranu, osobně v tomto segmentu investičního portfolia pro následujících 5–10 let věřím dobře vybraným aktivně spravovaným fondům. Pro Investiční klub však chystáme i variantu ETF portfolií. Ve Warrenovi pak plánujeme modelová portfolia složená z níže uvedených možností.

Technologie / inovátorské firmy

 • Franklin Technology Fund
 • CPR Invest – Global Disruptive Opportunities (EUR)

Farmaceutický sektor

 • BGF World Healthscience

Nemovitosti – chceme větší váhu nebo globální REITS platformu

 • Nemovitostní fond TRIGEA
 • BGF World Real Estate Securities
 • Schroder Global Cities Real Estate

ESG a environmentální fondy a vodohospodářství

 • Schroder ISF Global Climate Change Equity,
 • Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund
 • BNP Paribas Funds Aqua

Malé firmy

 • BNP Paribas – Europe Small Cap (EUR)
 • BNP Paribas – US Small Cap (USD)

TOP Hodnotové strategie

 • Partners Dividend Selection
 • Fidelity Funds – Global Dividend Fund
 • Amundi Top European Players
 • Fidelity Funds – America Fund

TOP Růstové strategie

 • Amundi Funds Polen Capital Growths
 • BNP Paribas US Growth
 • Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund

Pro zvýšení váhy vybraných regionů

 • Partners 7Stars – 7 vyspělých zemí
 • Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – rozvíjející se trhy
 • Templeton Bric – Brazílie, Indie, Rusko a Čína
 • Amundi Funds China Equity – pokud by si někdo chtěl vsadit jen na Čínu
 • Amundi Funds US Pioneer Fund – Amerika

Nové nástroje pro bonitní klienty
U klientů s finančním majetkem v řádu desítek milionů korun můžeme jít s částí jejich investičního majetku do ještě zajímavějších investic. Budeme moci více stavět na fondech kvalifikovaných investorů (FKI)! Je však třeba znát specifika daných nástrojů, takže je to vhodné pouze pro opravdu zkušené poradce nebo je třeba využít služeb našich investičních specialistů na centrále. FKI nejsou pro každého. Jsou jinak regulovány a jistoty, které nabízejí standardní podílové fondy, zde nemusí vždy platit. Nemusí držet likviditu, mohou mít omezeny výběry na určité horizonty, mohou investovat i do neregulovaných cenných papírů či jiných investic atd. Proto je také minimální investice 1 milion Kč na fond (standardně, u jednoho správce se dá obejít). Jeden milion Kč investice však znamená mít k investování minimálně 5 milionů Kč a investiční majetek alespoň 10 milionů a více. A to je pouze jeden fond.

U ČNB má naše investiční společnost žádost o licenci na vytváření a správu fondů kvalifikovaných investorů. Prvním fondem chceme pro klienty a poradce vytvořit nástroj, který jim umožní investovat s minimální investicí 1 milion Kč do portfolia složeného z pečlivě vybraných FKI z celého trhu.

Dalším novým nástrojem bude PRÉMIOVÝ ETF ÚČET na platformě Amundi. Tam budeme mít možnost investovat s klientem napřímo do vybraných ETF a do portfolií z těchto ETF složených. Je třeba si ale uvědomit, že i tady jsou specifika. Nebude zde aktivní správa, měnové zajištění, může chybět likvidita a při realokacích může být nutné danění výnosů. Výhodou je ale osobní poradenství poradce. Tento nástroj proto bude k dispozici pouze členům Investičního klubu (top poradci přes investice) a všem ostatním skrze investiční službu Marcela Vanducha a Martina Tománka. Také tento nástroj je určen pro bonitní klienty. Tomu odpovídá i poplatková struktura se vstupním poplatkem maximálně 1 % (spíše by měl být často 0) a odpovídající získatelská provize. Za správu si na tomto účtu budeme účtovat 0,9 % (0,6 % půjde do Partners a bude se dělit jako standardní management fee). Na trhu je to bráno jako velmi nízká hodnota, ale upřímně bych jakoukoliv vyšší přirážku k ETF považoval za nehoráznou.

Časování investice
Jak načasovat investici klienta? V investování platí pravidlo, že čas je důležitější než správné načasování. Nikdo neznáme budoucnost a nevíme, kdy a co přijde. Nevíme to u měny, u hodnoty nemovitostí ani u cen akcií v jednotlivých segmentech. Proto je potřeba dodržovat prověřená investiční pravidla a jedno z nich nás varuje právě před snahou časovat a odhalovat správný okamžik, kdy investovat!

Přesto však existuje jednoduchá technika, jak zmírnit riziko, že investici nakoupím v tom nejhorším momentu. Touto technikou je rozdělení jednorázové částky na tři až čtyři splátky, které budu s klientem investovat v předem stanovených intervalech (například po čtvrt roce). Díky tomu budu investiční nástroje nakupovat za různou cenu a nestane se mi, že bych všechny nástroje koupil za nejdražší možnou cenu. Je potřeba se vždy obrnit a nevyčítat si, jestli nakupuji při klesajících, či rostoucích cenách. Prostě když nevím, tak diverzifikuji. To je základní rada právě těm, kteří od vás chtějí znát ten správný okamžik. Ten vy nevíte a nebojíte se to přiznat, protože ten okamžik nezná ani nikdo jiný.

Pokud se vrátíme k rozdělení investičního portfolia na tři úrovně, pak platí, že peníze do rezervy i do základního vše objímajícího investičního portfolia můžete často poslat rovnou. Tedy pokud si například určíte, že 40 % klientova investičního majetku investujete do základního diverzifikovaného portfolia, pak tyto peníze zainvestujte rovnou. Pokud je nastaveno více dynamicky, tak i zde rozložte na 2 až 3 splátky. Naopak jednorázové investice do dlouhodobého investičního portfolia s kolísavým dynamickým portfoliem rozdělte na čtyři části. První ¼ pošlete rovnou a další tři splátky si naplánujte poslat s rozestupem tří měsíců. Pokud by v průběhu doby, než bude zainvestována celá částka, došlo k poklesu cen akcií o více než 10 %, pak urychlete plánovanou splátku a peníze pošlete v daný okamžik poklesu. Pokud by došlo k poklesu o více než 20 %, pak urychlete dvě splátky a tak dále.

Penězům určeným do dlouhodobého dynamického investování se někdy říká „střelný prach“, protože těmito penězi chcete střílet na velmi zajímavé terče. Proto je můžete dočasně držet v rezervě či v diverzifikovaném základu, a jakmile přijde čas „vystřelit“, přesunete odpovídající částku do vybraných sázek v dlouhodobém portfoliu.

Správná komunikace je základem úspěchu
Alfou a omegou přístupu k tvorbě tříúrovňového investičního portfolia je komunikace klientovi. Je třeba mu objasnit vaši roli i filozofii tvorby jeho bohatství. Tento přístup mi vždy skvěle fungoval, protože mu klienti rozuměli a dával jim velký smysl. Cítí se bezpečně, protože vidí, že nejsem žádný střelec, neslibuji hory, doly a že cílem je růst jejich bohatství.

Rezerva jako základ finančního života dává pocit bezpečí a racionality přístupu poradce. Základní investiční portfolio jsem vždy prezentoval jako první krok do investování, formu poznávání a také jádro, na němž je možné stavět další patra a jež nelze přeskočit! I když jeho cílem nejsou mega vysoké výnosy, tak vlastně tvoří core dlouhodobého bohatství klientů. Toto často vidím i u miliardářů či multimilionářů, kteří prodali svoje firmy! I oni v této části portfolia mají většinu svého majetku a riskují jen s výraznou menšinou.

Naopak dlouhodobé investování do speciálně vybraných fondů se klientům (zejména mužům) velmi líbí, protože to zavání dobrodružstvím, vysokými výnosy a speciálními informacemi od zkušeného investičního poradce. To vše samozřejmě platí. Ale známe rizika a víme, že se v těchto případech bavíme o investičním horizontu deset let a více.

Shrnutí na závěr

 1. Nehledejte složitosti! Neslibujte, co nejste a neumíte zajistit!
 2. Prodejte se správně! Pochopte a komunikujte svoje role a přidané hodnoty!
 3. Spravujte všechny peníze! Cokoliv jiného nedává v investičním poradenství smysl.
 4. Diverzifikujte! Nic neroste do nebe a kapitál má tendenci se přelévat mezi regiony i aktivy.
 5. Stavte odspodu! Nejprve rezerva, pak základní portfolio, nakonec dynamické sázky.

Poslední poučkou je disciplinované dodržování prověřených investičních pravidel přese všechno, co se bude dít na trzích a co bude slibovat konkurence. Pokud chcete klientovi dlouhodobě chránit a budovat jeho bohatství, tak je pro vás disciplinované dodržování prověřených investičních pravidel to nejdůležitější!

Jak řekl Warren Buffett: „Úspěch v investování nesouvisí s výší vašeho IQ, pokud ho máte vyšší než šimpanz. Souvisí s vaší schopností odolat emočním pohnutkám a soustředit se na dodržování investičních zásad.“

Let’s block ads! (Why?)