Q&A: Ptali jste se Martina Mašáta

Martin Mašát | 27. 7. 2020 |

V nedávné době se vám – poradcům začalo hromadit několik stále se opakujících otázek klientů týkajících se aktuální situace. Zodpověděl je náš portfolio manažer Martin Mašát.

Q&A: Ptali jste se Martina Mašáta

Jak může aktuální situace ve světě ohrozit spoření na podílových fondech a životním pojištění?
Intuitivně by celá situace měla znamenat výprodej podílových fondů a nižší zájem o „zbytečný“ výdaj na pojištění. Ale celá situace není černobílá. Větší nejistoty tlačí lidi k větší opatrnosti, a tak zvyšují rezervy (více spoří), což pomáhá dluhopisovým fondům. Ceny akcií kvůli pandemii klesly, a tak vznikl větší prostor pro dlouhodobé investice právě do akcií. Navíc je ekonomika zalita levnými penězi a dotacemi od vlády, takže z pohledu firem a lidí je výpadek příjmů zatím relativně nevelký a krátkodobý. Partners fondy zaznamenaly zvýšené přítoky v průběhu 1. čtvrtletí (kdy byly „slevy“) a 5 z 6 našich fondů je s výkonností letos v plusu, takže nikdo nemá žádné ztráty navzdory turbulencím na panice na trzích.

U pojištění také nejde o tragédii. Lidé si více uvědomili, že existují nějaká rizika, která lze krýt pojištěním, a tak klientů ubylo jen kvůli uzavření ekonomiky, ale nejsou to nijak strašná čísla. Zisky pojišťoven však v průměru klesnou, protože je více pojistných událostí ať už kvůli koronaviru, uzavření firem, nebo odkládaným lékařským zákrokům.

Jaký vliv může mít obrovské zadlužení EU, resp. členských států?
Rychlý nárůst zadlužení může být problém do budoucna. V současnosti ho vlády vyřešily šalamounsky – dohodly se s centrálními bankami, které si na tyto dluhy vytiskly nové peníze. Aby se nikdo nebál, tak EU schválila další programy, aby pomohla především „jižním“ státům, které byly již na počátku pandemie vysoce zadlužené. A pomáhat jim (Itálie, Řecko, Španělsko) budou dál, protože tyto státy by mohly v případě problémů se splácením způsobit řetězovou reakci a zničit eurozónu. Peněz je tedy dost a zatím to není vidět v inflaci, která je díky krizi utlumená, a to by mělo trvat několik let. Samy centrální banky předpokládají sazby blízko nuly minimálně po dobu 2 let.

Jaký dopad by mohl mít eventuální krach centrálních bank jižních států, které se EU tímto snaží zachránit?
Jak jsem se zmínil výše, současné fondy na podporu ekonomiky Eurozóny jsou primárně vymýšleny k záchraně států, které se dostanou do dluhové spirály. Nikdo nechce zažít situaci jako se stala u dluhů Řecka v roce 2012, kdy došlo k jejich krachu. V případě zemí jako Itálie a Španělsko by se jednalo o násobně větší problém. To raději „severní“ státy, sice s hudráním, nasypou peníze do záchranných programů, aby předešly mnohem větší katastrofě.

Že to všichni berou vážně je vidět i na dluhopisových trzích, kde jsou například výnosy dluhopisů Itálie na nejnižších hodnotách za posledních 20 let.

Co by znamenalo eventuální vystoupení ČR z EU?
Tohoto rizika bych se dlouhodobě vůbec nebál. Všichni vidí obrovské problémy, jaké má Velká Británie, kterou všichni s obchodními dohodami tlačí ke zdi. Navíc je Česká republika těsně obchodně provázaná se státy EU (především s Německem), takže spálení mostů by nás poslalo na mnoho let do recese. Představte si politika, který by musel vysvětlit, že najednou budeme stát kolony na hranicích a všude musíme mít pasy (částečně jsme si to zopakovali během koronavirového uzavření ekonomiky), že vzrostou ceny dovezeného zboží kvůli novým clům, což se týká 80 % českého HDP. Podobně se zhorší situace exportérů, protože vypadnou z volného trhu zboží uvnitř EU. Nakonec by to znamenalo větší nezaměstnanost, vyšší ceny a obecnou recesi. To není úplně politický program, který láká voliče.

Hrozila by v takovém případě devalvace koruny?
Ano, v případě vystoupení by koruna rychle oslabila. Nicméně, riziko vystoupení je opravdu malé a došlo by k němu spíše opravdu jen při celkovém rozpadu EU.

Let’s block ads! (Why?)