Umím si poradit: Kdo tentokrát zabodoval v soutěži o nejlepší diplomku?

Už v roce 2011 se Partners stali odborným garantem oboru Finance a investiční management, který propojuje akademický svět a významné finanční instituce. Naši odborníci se podílejí na výuce a předávají tak studentům jedinečné a praktické know-how.

Rozvoj finančního vzdělávání a odpovědného přístupu k osobním financím chceme podporovat i nadále, proto jsme v minulém roce přišli s další aktivitou, a to se soutěží o nejlepší diplomku. Cílem je soutěžícím umožnit ukázat své schopnosti a pomoci jim prosadit se v praxi. „Do příštích let chceme tuto soutěž vytunit tak, že si studenti budou moci zvolit své vlastní téma nebo téma, které dodá PFS. Zároveň budou mít k dispozici konzultanta z řad Partners, který s nimi během toho půl roku až roku bude pracovat, což může vyústit v nabídku práce,“ přibližuje záměr Martin Širůček, projektový manažer pro VIP poradce a vzdělávání.

Do klání se tentokrát zapojilo 12 studentů, jejichž práci hodnotila komise složená z členů VŠ a zástupců společnosti Partners, konkrétně Stáni Liškové, Tomáše Jelínka a Martina Širůčka. Samotného vyhlášení se pak zúčastnil kromě výherkyň a garanta soutěže proděkana Svatopluka Kapounka i Petr Borkovec.  

Výherkyněmi se staly studentky: Bc. Alexandra Rónaiová (1. místo), Bc. Veronika Syrová (2. místo) a Bc. Markéta Mlčůchová (3. místo). Všem moc blahopřejeme!

A podle čeho se udílely body? Kupříkladu Martin Širůček hodnotil práce na základě 5 kritérií – odborná úroveň práce, důležitost zpracovaného tématu, schopnost práce s odbornými zdroji, dosažení cílů práce, resp. relevantnost závěrů a přidaná hodnota autora. K diplomce výherkyně Alexandry Rónaiové řekl: „Vítězná práce byla podle mě opravdu na výši před ostatními – jednak co se akademičnosti týče, tak i s ohledem na téma, použité metody (rozhodně nadstandardní) i faktu, že celá práce byla psána v angličtině.“

Co nám ke své účasti řekly samotné vítězky?

Alexandra Rónaiová (1. místo)

Alexandro, v čem pro vás byla soutěž o nejlepší diplomku zajímavá?
Táto súťaž mi prišla ako príležitosť odmeniť moje úsilie, ktoré som do práce vložila. Keď zdárne dobojujete boj s diplomkou a komisia zložená z vysoko vzdelaných ľudí Vašu prácu ohodnotí ako jednu z najlepších, je to skvelý pocit.

Jakému tématu jste se věnovala?
Moja diplomová práca nesie názov „Effects of economic policy uncertainty“, ktorý v podstate vystihuje aj cieľ mojej práce. V práci som sa zamerala práve na zistenie dopadov ekonomicko-politickej neistoty na medzibankový trh, zahraničný obchod či akciové trhy. 

Chtěla byste ve financích zůstat i po skočení studia?
Obor financií ma zaujíma a aj z toho dôvodu som sa rozhodla pokračovať na doktorandské štúdium na našej fakulte. Popri tom budem aj naďalej pracovať, pričom momentálne som sa zamerala práve na dátové analýzy a ich prípravu.

Proč jsou takovéto akce pro studenty důležité?
Aj takého súťaže študentov môžu podľa môjho názoru študentov motivovať sa vydať síce náročnejšou cestou, avšak s pocitom, že ich úsilie si okolie všíma a oceňuje. A to je podľa mňa dôležité.   

Veronika Syrová (2. místo)

Veroniko, proč jste se do soutěže přihlásila?
Soutěž mě zaujala ze dvou důvodů. Jednak proto, že v případě výhry jsou studenti „odměněni“ za několikaměsíční práci na svých diplomkách, a druhý důvod je, že se práce dostane do rukou lidí z praxe a student tak získá odezvu nejen ze strany školy v podobě posudků, ale i od jiných odborníků.

Jaké téma jste si vybrala?
Téma diplomové práce „Šíření nejistoty na světových kapitálových trzích“ jsem si zvolila již ve 4. ročníku VŠ. Mým cílem bylo identifikovat nejistotu na kapitálových trzích a odhalit její šíření mezi USA, Evropou a Japonskem. Empirickou analýzu jsem provedla na denních datech tří akciových indexů.

Zajímá vás obor financí? Kam povedou vaše další kroky po vysoké škole?
Obor financí mě při studiu velmi zaujal, oblast financí se neustále rozvíjí a člověk může pořád získávat nové znalosti a rozvíjet se. Ráda bych se proto v tomto oboru pohybovala i v budoucnu, konkrétně bych se ráda zabývala investicemi a kapitálovými trhy, protože tato oblast mi byla při studiu nejbližší.

Jsou podle vás takovéto akce pro studenty důležité? Proč?
Určitě podobné soutěže a akce mohou studenty motivovat, dále rozvíjet a prohlubovat znalosti, které studiem získají.

Markéta Mlčůchová (3. místo)

Markéto, jak jste se o soutěži dozvěděla? Proč jste se to rozhodla zkusit?
O konání soutěže mě informoval vedoucí mé diplomové práce. Hlavní motivací pro mne byla možnost porovnat svou práci s dalšími diplomovými pracemi tematicky spadajícími do oboru financí. Osobně si velmi cením hodnocení lidí z praxe a soutěž byla skvělá příležitost získat zpětnou vazbu od finančních specialistů.

Na co jste se ve svém tématu zaměřila?
Dlouhodobě se věnuji problematice financování rozpočtu Evropské unie a novým vlastním zdrojům. Absolvovala jsem již dva výzkumné pobyty v institucích Evropské unie a jednu stáž na Ministerstvu financí České republiky. Evropská komise zařadila v návrhu z roku 2016 společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob jako jeden z nových vlastních zdrojů rozpočtu EU a já se rozhodla zaměřit na mechanismus přerozdělení společně vypočteného základu daně zpět do členských států EU. Mým cílem bylo ověřit, zda daný mechanismus nebude znamenat pro Českou republiku relativní ztrátu v základu daně a do jaké míry je mechanismus schopen reflektovat schopnost podniku generovat zisk v jednotlivých členských státech.

Jaké jsou vaše další plány? Chcete v tomto oboru pokračovat?
Po celou dobu studia byly finance mou hlavní specializací a oblastí stěžejního zájmu. V současné době jsem úspěšně dokončila magisterské studium a plánuji pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Jak tuto akci hodnotíte?
Věřím, že studenti jistě ocení každou možnost zužitkovat svou závěrečnou práci, nad kterou strávili dlouhé večery. Zpětná vazba od lidí z oboru je vždy velmi přínosná a osobně si myslím, že možnost významného vylepšení jakékoli diplomové práce by byl externí konzultant působící mimo akademickou půdu, jež by práci přinesl zcela jiný rozměr.

 

Let’s block ads! (Why?)