Umím si poradit: Kdo tentokrát zabodoval v naší soutěži o nejlepší diplomku?

Už v roce 2011 se Partners stali odborným garantem oboru
Finance a investiční management, který propojuje akademický svět a významné finanční
instituce. Naši odborníci se podílejí na výuce a předávají tak studentům
jedinečné a praktické know-how.

Rozvoj finančního vzdělávání a odpovědného přístupu k
osobním financím chceme podporovat i nadále, proto jsme v minulém roce přišli
s další aktivitou, a to se soutěží o nejlepší diplomku. Cílem je soutěžícím
umožnit ukázat své schopnosti a pomoci jim prosadit se v praxi. „Do příštích
let chceme tuto soutěž vytunit tak, že si studenti budou moci zvolit své
vlastní téma nebo téma, které dodá PFS. Zároveň budou mít k dispozici konzultanta
z řad Partners, který s nimi během toho půl roku až roku bude pracovat, což
může vyústit v nabídku práce,“ přibližuje záměr Martin Širůček, projektový
manažer pro VIP poradce a vzdělávání.

Do klání se tentokrát zapojilo 12 studentů, jejichž práci
hodnotila komise složená z členů VŠ a zástupců společnosti Partners, konkrétně
Stáni Liškové, Tomáše Jelínka a Martina Širůčka. Samotného vyhlášení se pak
zúčastnil kromě výherkyň a garanta soutěže proděkana Svatopluka Kapounka i Petr
Borkovec.  

Výherkyněmi se staly studentky: Bc. Alexandra Rónaiová (1.
místo), Bc. Veronika Syrová (2. místo) a Bc. Markéta Mlčůchová (3. místo). Všem
moc blahopřejeme!

A podle čeho se udílely body? Kupříkladu Martin Širůček
hodnotil práce na základě 5 kritérií – odborná úroveň práce, důležitost zpracovaného
tématu, schopnost práce s odbornými zdroji, dosažení cílů práce, resp.
relevantnost závěrů a přidaná hodnota autora. K diplomce výherkyně
Alexandry Rónaiové řekl: „Vítězná práce byla podle mě opravdu na výši před
ostatními – jednak co se akademičnosti týče, tak i s ohledem na téma, použité
metody (rozhodně nadstandardní) i faktu, že celá práce byla psána v angličtině.“

A co nám ke své účasti řekly samotné vítězky?

Alexandra Rónaiová (1. místo)

Alexandro, v čem pro vás byla soutěž o nejlepší diplomku
zajímavá?
Táto súťaž mi prišla ako príležitosť odmeniť moje úsilie, ktoré som do
práce vložila. Keď zdárne dobojujete boj s diplomkou a komisia zložená z vysoko
vzdelaných ľudí Vašu prácu ohodnotí ako jednu z najlepších, je to skvelý pocit.

Jakému tématu jste se věnovala?
Moja diplomová práca nesie názov „Effects of economic policy uncertainty“,
ktorý v podstate vystihuje aj cieľ mojej práce. V práci som sa zamerala práve
na zistenie dopadov ekonomicko-politickej neistoty na medzibankový trh,
zahraničný obchod či akciové trhy. 

Chtěla byste ve financích zůstat i po skočení studia?
Obor financií ma zaujíma a aj z toho dôvodu som sa rozhodla pokračovať na
doktorandské štúdium na našej fakulte. Popri tom budem aj naďalej pracovať,
pričom momentálne som sa zamerala práve na dátové analýzy a ich prípravu.

Proč jsou takovéto akce pro studenty důležité?
Aj takého súťaže študentov môžu podľa môjho názoru študentov motivovať sa
vydať síce náročnejšou cestou, avšak s pocitom, že ich úsilie si okolie všíma a
oceňuje. A to je podľa mňa dôležité.   

Veronika Syrová (2. místo)

Veroniko, proč jste se do soutěže přihlásila?
Soutěž mě zaujala ze dvou důvodů. Jednak proto, že v případě výhry jsou
studenti „odměněni“ za několikaměsíční práci na svých diplomkách, a druhý důvod
je, že se práce dostane do rukou lidí z praxe a student tak získá odezvu nejen
ze strany školy v podobě posudků, ale i od jiných odborníků.

Jaké téma jste si vybrala?
Téma diplomové práce „Šíření nejistoty na světových kapitálových trzích“
jsem si zvolila již ve 4. ročníku VŠ. Mým cílem bylo identifikovat nejistotu na
kapitálových trzích a odhalit její šíření mezi USA, Evropou a Japonskem.
Empirickou analýzu jsem provedla na denních datech tří akciových indexů.

Zajímá vás obor financí? Kam povedou vaše další kroky po
vysoké škole?
Obor financí mě při studiu velmi zaujal, oblast financí se neustále rozvíjí
a člověk může pořád získávat nové znalosti a rozvíjet se. Ráda bych se proto v
tomto oboru pohybovala i v budoucnu, konkrétně bych se ráda zabývala
investicemi a kapitálovými trhy, protože tato oblast mi byla při studiu
nejbližší.

Jsou podle vás takovéto akce pro studenty důležité? Proč?

Určitě podobné soutěže a akce mohou studenty motivovat, dále rozvíjet a
prohlubovat znalosti, které studiem získají.

Markéta Mlčůchová (3. místo)

Markéto, jak jste se o soutěži dozvěděla? Proč jste se to
rozhodla zkusit?
O konání soutěže mě informoval vedoucí mé diplomové práce. Hlavní motivací
pro mne byla možnost porovnat svou práci s dalšími diplomovými pracemi
tematicky spadajícími do oboru financí. Osobně si velmi cením hodnocení lidí z
praxe a soutěž byla skvělá příležitost získat zpětnou vazbu od finančních
specialistů.

Na co jste se ve svém tématu zaměřila?
Dlouhodobě se věnuji problematice financování rozpočtu Evropské unie a
novým vlastním zdrojům. Absolvovala jsem již dva výzkumné pobyty v institucích
Evropské unie a jednu stáž na Ministerstvu financí České republiky. Evropská
komise zařadila v návrhu z roku 2016 společný konsolidovaný základ daně z
příjmu právnických osob jako jeden z nových vlastních zdrojů rozpočtu EU a já
se rozhodla zaměřit na mechanismus přerozdělení společně vypočteného základu
daně zpět do členských států EU. Mým cílem bylo ověřit, zda daný mechanismus
nebude znamenat pro Českou republiku relativní ztrátu v základu daně a do jaké
míry je mechanismus schopen reflektovat schopnost podniku generovat zisk v
jednotlivých členských státech.

Jaké jsou vaše další plány? Chcete v tomto oboru pokračovat?
Po celou dobu studia byly finance mou hlavní specializací a oblastí stěžejního
zájmu. V současné době jsem úspěšně dokončila magisterské studium a plánuji
pokračovat ve studiu v rámci doktorského studijního programu na Provozně
ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Jak tuto akci hodnotíte?
Věřím, že studenti jistě ocení každou možnost zužitkovat svou závěrečnou
práci, nad kterou strávili dlouhé večery. Zpětná vazba od lidí z oboru je vždy
velmi přínosná a osobně si myslím, že možnost významného vylepšení jakékoli
diplomové práce by byl externí konzultant působící mimo akademickou půdu, jež
by práci přinesl zcela jiný rozměr.

Let’s block ads! (Why?)